top of page

Geloofsbelijdenis

Als gemeente onderschrijven wij de Geloofsbelijdenis van New Hampshire (1833).

Historische Geloofsbelijdenissen

Tevens belijden wij, samen met de christelijke kerk door de eeuwen heen, het ene, heilige, wereldwijde, apostolische geloof, zoals samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis, en de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius.

bottom of page